Waar moet uw bedrijf aan voldoen om door de Belastingdienst als zelfstandige te worden aangemerkt?

 • U moet per jaar minimaal 1225 uur aan uw onderneming besteden.
 • U moet minimaal 50% van uw werkbare uren besteden aan uw onderneming.
 • U moet uw bedrijf presenteren als een zelfstandig bedrijf.
 • U mag geen gezagsverhouding aangaan met uw opdrachtgevers.
 • U moet voor minimaal drie opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren.

Indien u niet aan deze criteria voldoet kunt u wel zelfstandig zijn, maar kunt u geen aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek en ook niet op de startersaftrek. De winstvrijstelling van 14% (2015) is per 2010 los komen te staan van de verplichte 1225 uur!

 

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

Rapportage en jaarrekening.

 

ZZP'er Boekhouding kan ieder jaar uw jaarrekening opstellen.

De jaarrekening omvat het verwerken en voor u leesbaar maken van uw boekhouding. 

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 1. de balans
 2. de winst- en verliesrekening en
 3. de toelichting op beide. 

De jaarrekening is een modern opgezet, goed leesbaar geheel van cijfers. 

Dit rapport kunt u ook tussentijds bij ons opvragen voor bijvoorbeeld een krediet aanvraag bij de bank (jaarrapporten zijn niet inbegrepen bij de abonnementen, deze moeten apart aangeschaft worden). 

Voor een ZZP'er met een eenmanszaak is het niet verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

 

Verplichte jaarrekening?

 

U heeft pas een accountantsverklaring nodig, indien u voldoet aan de volgende twee criteria:

 • U heeft een jaaromzet boven € 7.300.000,-
 • U heeft meer dan 50 personeelsleden in loondienst

Indien uw bedrijf een B.V. of N.V. is heeft u pas een accountantsverklaring nodig indien u voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

 • U heeft een jaaromzet boven € 7.300.000,-
 • U heeft meer dan 50 personeelsleden in loondienst
 • U heeft een balanstotaal groter dan € 3.650.000,-

Indien u hier niet aan voldoet dan hoeft u geen accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarrekening. 

 

Voor een ZZP'er met een B.V. of N.V. is het verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. De maximale termijn voor deponeren is 13 maanden na afsluiting van het boekjaar (meestal 31 januari van enig jaar).

 

Mocht u assistentie nodig hebben bij het maken en/of deponeren van uw jaarrekening klik dan hier.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

Welke administratieve gegevens moet uw onderneming zeven jaar bewaren?

Alle gegevens in uw onderneming, welke worden vastgelegt op papier of digitaal (computer) horen bij uw administratie.

Enkele voorbeelden:

 • Ontvangen facturen
 • Belasting aangiftes
 • Belasting aanslagen
 • Inkoop- en verkoopboek
 • Controle berekeningen
 • Kopieën van verzonden facturen
 • Bank- en giroafschriften
 • Kasboek (ook kassabonnen)
 • Financiële aantekeningen
 • Afgesloten contracten, zowel door uw onderneming als bij uw onderneming
 • Agenda's en afspraken boeken
 • Briefwisselingen
 • Digitale data
 • Jaarrekeningen
 • Zelfs uw digitale agenda in Outlook!

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

ZZP'er Boekhouding kan voor u in contact treden met de Belastingdienst en afspraken maken over een kortere bewaartermijn.

De basisgegevens van een zakelijke administratie, zoals:

 • Debiteurenadministratie
 • Crediteurenadministratie
 • Inkoopadministratie
 • Verkoopadministratie
 • Grootboeken

moeten altijd zeven jaar bewaard worden. Voor de overige gegevens kunnen kortere bewaartermijnen worden afgesproken. Tevens kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe de gegevens worden bewaard (digitaal of op papier) en hoe gedetailleerd dit moet gebeuren. Deze afspraken met de Belastingdienst worden altijd schriftelijk vastgelegt.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

Werkkleding

Kleding voorzien van een logo van het bedrijf van 70cm2 per kledingstuk is werkkleding. 

Dit logo zit zodoende op de broek en op het jasje en op het T-shirt enzovoorts.

 • Kleding zonder logo is geen werkkleding volgens de Belastingdienst.
 • Schoenen en aanverwante artikelen en sjaals en aanverwante artikelen zijn ook kledingstukken en zijn ook werkkleding.
 • Kleding die uitsluitend of bijna uitsluitend geschikt is om gedragen te worden tijdens het werk, zoals uniformen en overalls, wordt beschouwd als werkkleding.
 • Indien kleding welke niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld geen logo) aantoonbaar achterblijft op de werkplek, dan wordt deze toch gezien als werkkleding.
 • Gesponsorde kleding wordt alleen beschouwd als werkkleding, indien in de naam van de sponsor (welke vermeldt moet worden in het logo op de kleding) ook voorkomt in uw bedrijfsnaam. Zoniet dan moet er loonheffing over de gegeven kleding worden geheven.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307