VAR

VAR

ZZP'er Boekhouding legt uit:

De VAR bestaat per 1 mei 2016 niet meer.

De nieuwe manier om je opdrachtgever te vrijwaren van het betalen van loonheffingen is modelovereenkomsten.

 

 

Wat is een VAR? (Ook vaak een VAR verklaring genoemd.)

 • Een VAR is een Verklaring ArbeidsRelatie.

U kunt de VAR aanvragen bij de Belastingdienst, dit duurt gemiddeld vijf tot tien werkdagen. 

U kunt alleen een VAR aanvragen voor de werkzaamheden zoals vermeld op uw uittreksel Kamer van Koophandel. Hiermee wordt bedoeld dat als op uw uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld staat dat uw werkzaamheden bestaan uit laswerkzaamheden, u geen VAR kunt aanvragen als bijvoorbeeld IT specialist. 

Een B.V., N.V., VOF en Maatschap kunnen geen VAR aanvragen. 

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) van een B.V. kan als enige wel een VAR aanvragen.

Er zijn vier soorten VAR's:

 1. Inkomsten uit dienstbetrekking. Met deze VAR ben je gewoon in loondienst bij de opdrachtgever en moet de opdrachtgever premie en loonbelasting afdragen.
 2. Resultaten uit overige werkzaamheden (ROW). Deze verklaring is voor tweëerlei uitleg vatbaar en zodoende moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (en zodoende loonbelasting en premies inhouden) of niet.
 3. Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (DGA). Dit is de VAR DGA, waarmee de eigenaar van de B.V. verklaart dat de B.V. alle loonbelasting en premies betaald.
 4. Winst uit onderneming (WUO). (Dit is de VAR die het meest gebruikt wordt door ZZP'ers).

De VAR is maximaal 1 jaar geldig en loopt af op 31 december van enig jaar.

Tegenwoordig is het mogelijk om de VAR automatisch te verkrijgen. 

Dit kan als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

 1. U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
 2. U heeft iedere keer een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 3. U heeft telkens eenzelfde verklaring van de Belastingdienst gekregen.
 4. De VAR is in de tussentijd niet herzien.

Indien u aan alle vier bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zou u halverwege september automatisch een VAR voor het komende kalenderjaar moeten ontvangen. Indien u niet automatisch de VAR krijgt dan kunt u deze vanaf 1 september aanvragen bij de Belastingdienst.

Indien u meer dan 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt, dan is de VAR WUO de gunstige verklaring om te ontvangen. Want dan heeft u recht op zelfstandigenaftrek, gedurende de eerste drie jaar recht op startersaftrek en een winstvrijstelling van 14% op uw jaarlijkse winst. Tevens mogen alle beroepsmatig gemaakte kosten van uw winst worden afgetrokken. Bijvoorbeeld auto van de zaakwerkkleding, vakliteratuur, telefoonkosten enzovoorts.

Wat is het doel van de VAR (WUO) voor de ZZP'er?

Het doel van een VAR is vaststellen dat u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever. 

Zodoende is uw opdrachtgever er van verzekerd dat hij niet aansprakelijk wordt gesteld voor niet betaalde premies volksverzekeringen en loonbelasting.

Met de VAR verklaart u dat u zorgt voor de afdracht van belastingen en premies.

Uw opdrachtgever zal u verzoeken om een kopie van uw VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs voor zijn administratie.

Deze heeft hij nodig om aan te tonen aan de Belastingdienst dat hij zaken heeft gedaan met een zelfstandig bedrijf.

Wanneer krijgt u de VAR WUO van de Belastingdienst?

De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van de volgende criteria:

 • Bent u verplicht om aanwijzingen van uw opdrachtgever op te volgen?
 • Krijgt u doorbetaald als u ziek bent of op vakantie?
 • Hoeveel klanten heeft uw bedrijf?
 • Hoe zelfstandig is uw bedrijf?
 • Hoeveel tijd en geld steekt u in uw onderneming?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld en/of goederen?
 • Maakt u reclame voor uw bedrijf?
 • Maakt uw bedrijf winst?

Nadelen van een ZZP'er ten opzichte van iemand in loondienst.

 1. Het bijhouden van een administratie.
 2. Het versturen van facturen.
 3. Het niet verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW).
 4. De wettelijke termijn van acht dagen (colportagewet) bedenktijd is niet van toepassing op een bedrijf (u dus).
 5. Het bewaren van alle administratieve stukken.
 6. U moet aangifte inkomstenbelasting doen en op deze manier achteraf belasting betalen.
 7. Jezelf moeten verzekeren voor bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307