Rapportage en jaarrekening

Rapportage en jaarrekening.

 

ZZP'er Boekhouding kan ieder jaar uw jaarrekening opstellen.

De jaarrekening omvat het verwerken en voor u leesbaar maken van uw boekhouding. 

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

  1. de balans
  2. de winst- en verliesrekening en
  3. de toelichting op beide. 

De jaarrekening is een modern opgezet, goed leesbaar geheel van cijfers. 

Dit rapport kunt u ook tussentijds bij ons opvragen voor bijvoorbeeld een krediet aanvraag bij de bank (jaarrapporten zijn niet inbegrepen bij de abonnementen, deze moeten apart aangeschaft worden). 

Voor een ZZP'er met een eenmanszaak is het niet verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

 

Verplichte jaarrekening?

 

U heeft pas een accountantsverklaring nodig, indien u voldoet aan de volgende twee criteria:

  • U heeft een jaaromzet boven € 7.300.000,-
  • U heeft meer dan 50 personeelsleden in loondienst

Indien uw bedrijf een B.V. of N.V. is heeft u pas een accountantsverklaring nodig indien u voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

  • U heeft een jaaromzet boven € 7.300.000,-
  • U heeft meer dan 50 personeelsleden in loondienst
  • U heeft een balanstotaal groter dan € 3.650.000,-

Indien u hier niet aan voldoet dan hoeft u geen accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarrekening. 

 

Voor een ZZP'er met een B.V. of N.V. is het verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. De maximale termijn voor deponeren is 13 maanden na afsluiting van het boekjaar (meestal 31 januari van enig jaar).

 

Mocht u assistentie nodig hebben bij het maken en/of deponeren van uw jaarrekening klik dan hier.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307