Te bewaren administratie

Welke administratieve gegevens moet uw onderneming zeven jaar bewaren?

Alle gegevens in uw onderneming, welke worden vastgelegt op papier of digitaal (computer) horen bij uw administratie.

Enkele voorbeelden:

 • Ontvangen facturen
 • Belasting aangiftes
 • Belasting aanslagen
 • Inkoop- en verkoopboek
 • Controle berekeningen
 • Kopieën van verzonden facturen
 • Bank- en giroafschriften
 • Kasboek (ook kassabonnen)
 • Financiële aantekeningen
 • Afgesloten contracten, zowel door uw onderneming als bij uw onderneming
 • Agenda's en afspraken boeken
 • Briefwisselingen
 • Digitale data
 • Jaarrekeningen
 • Zelfs uw digitale agenda in Outlook!

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

ZZP'er Boekhouding kan voor u in contact treden met de Belastingdienst en afspraken maken over een kortere bewaartermijn.

De basisgegevens van een zakelijke administratie, zoals:

 • Debiteurenadministratie
 • Crediteurenadministratie
 • Inkoopadministratie
 • Verkoopadministratie
 • Grootboeken

moeten altijd zeven jaar bewaard worden. Voor de overige gegevens kunnen kortere bewaartermijnen worden afgesproken. Tevens kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe de gegevens worden bewaard (digitaal of op papier) en hoe gedetailleerd dit moet gebeuren. Deze afspraken met de Belastingdienst worden altijd schriftelijk vastgelegt.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307